شرکت چدن فولاد مشهد

محصولات تولیدی

* محصولات تولیدی :
- انواع میل لنگ های سواری و کامیونت از جنس چدن نشکن
- میل بادامک انواع خودرو      :     child cast    .      semi child   .    surface hardening
-پر تیراژترین میل بادامک های تولید شده در این شرکت
- میل بادامک TU5 هم اکنون با ظرفیت  40.000قطعه ماهیانه در حال تولید
- میل بادامک موتور XU7 هم اکنون با ظرفیت  10.000 قطعه ماهیانه در حال تولید
- میل بادامک موتور TU3  هم اکنون با ظرفیت  10.000 قطعه ماهیانه در حال تولید
- میل بادامک موتور EF7  هم اکنون تأئید شده در حال انعقاد قرار داد جهت تولید 12.000 قطعه ماهیانه در حال تولید