شرکت چدن فولاد مشهد

محصولات تولیدی

* محصولات تولیدی :
- میل لنگ انواع خودروهای سواری و کامیونت از جنس چدن داکتیل و آلیاژی
- میل بادامک انواع خودرو    : به روش     Child Cast    .      Semi Child   .    Surface Hardening
- پر تیراژترین میل بادامک های تولید شده در این شرکت شامل:
- میل بادامک موتور  TU5  هم اکنون با ظرفیت حداقل  40.000 قطعه ماهیانه در حال تولید
- میل بادامک موتور  XU7  هم اکنون با ظرفیت حداقل 10.000 قطعه ماهیانه در حال تولید
- میل بادامک موتور TU3   هم اکنون با ظرفیت حداقل 10.000 قطعه ماهیانه در حال تولید
- میل بادامک موتور EF7   هم اکنون با ظرفیت حداقل 10.000 قطعه ماهیانه در حال تولید