شرکت چدن فولاد مشهد

خدمات

*  توانمندیهای شرکت چدن فولاد مشهد :
- تولید انواع میل لنگ نشکن
- تولید انواع میل بادامک به روش چیلد کست که قابلیت رقابت با نمونه های خارجی را داشته و اکنون تامین کننده قطعات خودرو های ساپکو
- پاسخگویی سریع به نیاز و خواست مشتریان در جهت تغییرات محصول
- تحویل به موقع سفارشات