شرکت چدن فولاد مشهد

خدمات

*  توانمندیهای شرکت چدن فولاد مشهد :
- تولید انواع میل لنگ نشکن
-تولید انواع میل بادامک به روش چیلد کست که قابلیت رقابت با نمونه های خارجی و اکنون تامین قطعات خودرو های ساپکو
- پاسخگویی سریع به نیاز وخواست مشتریان در جهت تغییرات محصول
- تحویل به موقع سفارشات